Thứ 2, 03/10/2022 - 22:42

Kiến nghị sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020.

Sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ

      Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong đó có Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính ...

 Dự kiến quy định tại Điều 3 và Điều 4 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Điều 3 và Điều 4 dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành ...

Bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí ...