Thứ 2, 03/10/2022 - 22:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ngày 31/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 27/2019/NĐ-CP đã bộc lộ những tồn tại, vướng mắc cần xem xét sửa đổi, bổ sung, cụ thể: (1) Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP được cung cấp, khai thác, sử dụng cho các tổ chức, cá nhân dưới 2 dạng là: bản sao hoặc xuất bản phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay nhu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng trực tuyến đang dần trở nên phổ biến. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cung cấp thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia, dữ liệu nền địa lý quốc gia ... dưới dạng trực tuyến để đảm bảo được cung cấp theo thời gian thực. Hình thức sử dụng dữ liệu trực tuyến là một hình thức sử dụng phổ biến, chính xác, kịp thời, tiện lợi, giảm chi phí, đặc biệt phù hợp với định hướng chuyển đổi số cần được quy định để đảm bảo việc cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu của xã hội. (2) Việc phân cấp trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ cho địa phương đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ. Các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ đã phát triển nhiều về số lượng, phong phú, đa dạng về qui mô cũng như nội dung hoạt động đo đạc bản đồ. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, một số tổ chức đề nghị cấp giấy phép gặp khó khăn trong việc kê khai, lập hồ sơ đề nghị cấp phép khi yêu cầu cấp phép thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Mặt khác, để thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ gắn kết với việc xây dựng Chính phủ điện tử và tăng cường xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cần có quy định cụ thể hơn về danh mục nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ, nhân lực kỹ thuật, phương tiện, thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khi đề nghị cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ bằng phương thức trực tuyến. (3) Hiện nay theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, việc sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề được tiến hành đồng thời và không quá 3 lần trong 1 năm. Điều này dẫn tới việc một số cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ bị hạn chế về thời gian đăng ký đề nghị xét cấp. Do vậy, cần xem xét, nghiên cứu để việc cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện thường xuyên trong năm. Mặt khác, cá nhân tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ thường phải thực hiện các nhiệm vụ trên phạm vi cả nước nên gặp khó khăn trong việc sát hạch, đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Vì vậy, cần tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tham gia sát hạch, đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ nơi công tác, cụ thể hóa thành phần hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Mặt khác, trong thời gian qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 yêu cầu tiếp tục rà soát nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phát triển Chính phủ điện tử. Do đó, để đảm bảo thi hành Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định số 3 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ trong hoạt động đo đạc và bản đồ đặt ra nhiệm vụ cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP để có cơ sở pháp lý giải quyết các yêu cầu trên của thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong giai đoạn hiện nay.

Từ những lý do nêu trên cho thấy sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ trong thời điểm hiện tại là cần thiết để văn bản đảm bảo tính khả thi, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan