Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình Chính phủ Chiến lược phát triển ngành đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/3019 của Chính phủ quy định về việc lập chiến lược xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, đồng thời với việc lập chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược được xây dựng với 05 quan điểm xuyên suốt như sau: (1) Phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ cộng đồng, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ cộng đồng, nâng cao dân trí và hội nhập quốc tế; (2) Phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia làm nền tảng quan trọng và cơ bản, cung cấp dịch vụ dữ liệu không gian địa lý cho các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; (3) Ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ theo hướng tiên tiến, hiện đại; (4) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ; tiếp cận để khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; cung cấp dữ liệu mở và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; (5) khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cao, tiên tiến; đẩy mạnh đào tạo, thu hút tài năng trẻ, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tăng cường hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ.

Về mục tiêu, dự thảo Chiến lược xác định, mục tiêu cơ bản đến năm 2030 là: hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đo đạc và bản đồ; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia đồng bộ, thống nhất trong cả nước trên đất liền, vùng biển và hải đảo Việt Nam, đảm bảo được cập nhật đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng, hoàn thiện hạ tầng đo đạc bao gồm: mạng lưới tọa độ quốc gia, mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia, mạng lưới độ cao quốc gia, mạng lưới trọng lực quốc gia, mô hình geoid để thiết lập hệ quy chiếu và hệ tọa độ không gian quốc gia thống nhất trên đất liền và trên biển; xây dựng và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý giữa các cơ quan, ban ngành, giữa trung ương với địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tham gia, kết nối vào mạng lưới hạ tầng dữ liệu không gian địa lý khu vực. Đảm bảo 100% dữ liệu không gian địa lý kết nối, chia sẻ trên toàn quốc.

Tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam trở thành ngành điều tra cơ bản hiện đại, ngang tầm với các nước phát triển, phấn đấu làm chủ 80% các công nghệ tiên tiến, hiệu đại; phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đảm bảo tạo dựng, duy trì, nâng cao giá trị thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, đáp ứng yêu cầu về dữ liệu không gian địa lý của toàn xã hội, phục vụ các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tham gia, kết nối vào mạng lưới hạ tầng dữ liệu không gian địa lý toàn cầu.

Dự thảo Chiến lược cũng đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Chiến lược gồm: (1) Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đo đạc và bản đồ; (2) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ đảm bảo đồng bộ, chính xác thuận lợi cho việc sử dụng chung; (3) hoàn thiện, công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia; (4) Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; (5) Đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành; (6) xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; (7) Đổi mới việc quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; (8) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ; (9) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng cho phát triển ngành đo đạc và bản đồ; (10) đổi mới cơ chế triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; đổi mới, xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật.

Ngoài ra, để thực hiện Chiến lược, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đã xây dựng 22 chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ ưu tiên đầu tư trong thời kỳ Chiến lược.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan