Chủ nhật, 03/07/2022 - 05:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

     Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là thủ tục hành chính chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ tại Việt Nam. Một số nội dung trong thủ tục này vừa được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

 

      Theo dự thảo Nghị định vừa trình Chính phủ, dự kiến các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được sửa đổi gồm: cách thức nộp hồ sơ; hoạt động thẩm định hồ sơ; cấp giấy phép; thời gian thực hiện thủ tục.

Về cách thức nộp hồ sơ

Dự thảo Nghị định sửa đổi cách thức nộp hồ sơ đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó, các tổ chức đề nghị cấp giấy phép có thể gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về thẩm định hồ sơ

Dự thảo Nghị định bổ sung nội dung kiểm tra của Tổ thẩm định tại điểm c khoản 3 Điều 33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, theo đó, Tổ thẩm định có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp giữa bản khai quá trình công tác của lực lượng kỹ thuật về đo đạc và bản đồ với quá trình đóng bảo hiểm xã hội từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối, chia sẻ. Đồng thời, sửa đổi Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP về biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Đối với việc gửi biên bản thẩm định kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, dự thảo Nghị định bổ sung thêm hình thức gửi đó là qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về cấp giấy phép

Dự thảo Nghị định quy định tăng 01 ngày thời gian xem xét phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cụ thể "Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;".

Đối với việc trả kết quả, dự thảo Nghị định quy định bổ sung thời gian trả kết quả, hình thức trả kết quả, cụ thể như sau: "Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức về việc hoàn thành cấp giấy phép. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trả giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức qua dịch vụ bưu chính, gửi tệp tin chứa bản chụp giấy phép cho cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phối hợp quản lý đối với các tổ chức do cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định".

Ngoài ra, dự thảo Nghị định bãi bỏ khoản 5 Điều 33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP về tổng thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan