Chủ nhật, 03/07/2022 - 05:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện và hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

      Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là thủ tục hành chính chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ tại Việt Nam. Một số nội dung trong thủ tục này vừa được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

      Theo dự thảo Nghị định vừa trình Chính phủ, dự kiến các nội dung liên quan đến thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được sửa đổi gồm: điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; hồ sơ của tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

      Về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

      Điều 31 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 52 Luật Đo đạc và Bản đồ, trong đó có số lượng tối thiểu là 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng sửa đổi điều kiện về số lượng nhân viên kỹ thuật, theo đó, dự thảo Nghị định quy định tổ chức được cấp giấy phép hoạt động khi có số lượng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc bản đồ quy định tại Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép.

      Phụ lục IB quy định cụ thể số lượng, trình độ của nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ đối với 13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép gồm: (1) Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật-dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ quan, chuyên ngành; (2) kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; (3) xây dựng mạng lưới toạ độ, độ cao, trọng lực quốc gia, cơ sở chuyên ngành; (4) Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không (gồm: thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay; thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái); (5) Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; (6) Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia (gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000; Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ  1:10.000, 1:25.000, 1:50.000; Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000); (7) Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000; (8) Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển; (9) Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính; (10) Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính; (11) Thành lập bản đồ hành chính; (12) Đo đạc, thành lập hải đồ; (13) Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

      Về hồ sơ của tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

      So với quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung trong hồ sơ của tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ như:         

      Thứ nhất, sửa đổi đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Thứ hai, "bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" được sửa lại theo hướng "Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp";

Thứ ba, sửa đổi Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP bản khai quá trình công tác cho người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ, nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép.

Thứ tư, "Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ" được sửa đổi, bổ sung thành "Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ kèm theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác của ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép theo Mẫu số 06 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này;"

Thứ năm, bổ sung "giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực. Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép theo Phụ lục IC ban hành kèm theo Nghị định này" vào điểm đ khoản 1 Điều 31 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan