Thứ 7, 13/08/2022 - 13:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ.

Dự thảo Nghị định gồm 07 Điều, trong đó, từ Điều 1 đến Điều 4 quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Nghị định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: (1) Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; (2) Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; (3) Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017); (4) Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Các Nghị định được sửa đổi để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Theo kế hoạch, dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ vào tháng 9 năm 2021.

Hiện nay, dự thảo Nghị định đang được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến.

      Xem dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định tại đây .


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan