Thứ 2, 15/08/2022 - 10:25
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo định mức kinh tế-kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia

 Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia.

 

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, định mức đã có những vướng mắc, hạn chế. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia. Do đó, việc cần thiết phải xây dựng dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT.

Dự thảo định mức gồm 02 phần, phần I. Quy định chung; Phần II. Định mức kinh tế-kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia, cụ thể:

Phần I. Quy định chung

Phần này gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cơ sở xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật; quy định các chữ viết tắt trong định mức kinh tế-kỹ thuật; định mức kinh tế thành phần.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, định mức kinh tế-kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia được áp dụng đối với các hạng mục công việc cho các cấp hạng sau: Điểm gốc trọng lực quốc gia; trọng lực cơ sở; trọng lực hạng I; trọng lực hạng II; đường đáy trọng lực.

Về đối tượng áp dụng, định mức được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo trọng lực quốc gia do các tổ chức, cá nhân thực hiện.

Phần II. Định mức kinh tế-kỹ thuật

Phần này gồm 05 chương quy định định mức kinh tế-kỹ thuật các hạng mục công việc cho các cấp hạng sau: Điểm gốc trọng lực quốc gia; trọng lực cơ sở; trọng lực hạng I; trọng lực hạng II; đường đáy trọng lực. Theo đó, đối với mỗi chương quy định về định mức lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu.

Thông tư này thay thế Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.

Dự thảo Thông tư hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan