Thứ 2, 15/08/2022 - 11:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa 1ý quốc gia tỷ 1ệ 1:50.000, 1:100.000

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa 1ý quốc gia tỷ 1ệ 1:50.000, 1:100.000.

 

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm 05 phần quy định về: quy định chung; quy định kỹ thuật; quy định về quản lý và tổ chức thực hiện. Ngoài ra, quy chuẩn có 04 phụ lục kèm theo, cụ thể:

Về quy định chung

Mục này quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, quy chuẩn này quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung, chất lượng và trình bày cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000. Về đối tượng áp dụng, quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000.

Về quy định kỹ thuật

Mục này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản; quy định mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000 theo các chủ đề dữ liệu thành phần; quy định kỹ thuật thu nhận dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000; 1:25.000; quy định kỹ thuật về chất lượng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000; quy định về trình bày cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000.

Về quy định quản lý, Mục này quy định về phương thức đánh giá sự phù hợp; quy định về công bố hợp quy; trách nhiệm công bố hợp quy và phương pháp thử.

Ngoài ra, các phụ lục được ban hành kèm theo quy chuẩn gồm: Phụ lục danh mục đối tượng địa lý cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000; thu nhận dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000; Chất lượng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000; trình bày cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000.

Dự thảo Thông tư hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.a


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan