Thứ 2, 15/08/2022 - 10:35
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất sửa đổi thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là một trong các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong thời gian vừa qua.

 

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, trong đó, đề xuất sửa đổi quy định về thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Về việc nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định việc nộp hồ sơ đề nghị gia hạn được thực hiện như đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP cũng được sửa đổi tại điểm a khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định, cụ thể:

Tổ chức đề nghị cấp giấy phép thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập; tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức thuộc tổ chức trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có pháp nhân và hạch toán độc lập; tổ chức có pháp nhân và hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức thuộc cơ quan trung ương của tổ chức xã hội - nghề nghiệp; nhà thầu nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Tổ chức đề nghị cấp giấy phép không thuộc quy định tại điểm a khoản này gửi 01 bộ hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên thông với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về thời hạn nộp vẫn giữ nguyên như Nghị định số 27/2019/NĐ-CP đó là phải nộp hò sơ trong thời hạn 60 ngày trước khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết hạn. Đồng thời quy định giấy phép không được gia hạn sau ngày giấy phép hết hạn.

Về hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Theo dự thảo Nghị định ngoài "bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp" là giấy tờ được giữ nguyên trong hồ sơ như Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ so với mẫu cũ tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP và yêu cầu các tài liệu liệu quy định điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này) liên quan đến nội dung đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (nếu có thay đổi điều kiện đáp ứng quy định tại Điều 52 Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018 và Nghị định này so với cấp phép lần đầu).

Các tài liệu quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này) gồm:

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo Mẫu số 06 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật;

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ kèm theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác của ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép theo Mẫu số 06 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này;

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ; giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực. Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép theo Phụ lục IC ban hành kèm theo Nghị định này.

Về trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP sửa đổi trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo hướng quy định bổ sung tổng thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ làm 04 ngày làm việc; sửa đổi mẫu biên bản thẩm định cấp gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ so với mẫu cũ tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (mẫu này dùng chung cho cả hoạt động cấp/gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ).

Đồng thời quy định việc nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định hồ sơ cấp gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thực hiện như quy định tại Điều 33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định này).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan