Thứ 2, 15/08/2022 - 11:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất sửa đổi quy định về thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp đổi, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là hai trong các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong thời gian vừa qua.

 

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, trong đó, đề xuất sửa đổi quy định về thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Thứ nhất, về cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Dự thảo Nghị định đề xuất sửa quy định cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ về mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép và cách thức gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cụ thể:

“Tổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi bị mất gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 09 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”.

Thứ hai, về thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Về hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định hồ sơ gồm 02 loại giấy tờ là đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định và giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP đã đề xuất sửa đổi mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; bổ sung cụm từ "bản gốc" đối với giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp. Ngoài ra, bổ sung các tài liệu sau liên quan đến thông tin đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo Mẫu số 06 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật;

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ kèm theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác của ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép theo Mẫu số 06 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

Về trình tự, thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi quy định về cách thức gửi hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại điểm a khoản 3 Điều 37 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP theo hướng "Tổ chức đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường".


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan