Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất quy định về thế chấp sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam

       Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng an ninh.

 

       Dự thảo Nghị định quy định quyền sử dụng được thế chấp sau khi đáp ứng một số điều kiện, cơ quan đăng ký cũng như hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển.

       Điều kiện được thế chấp quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

       Theo dự thảo Nghị định trình Chính phủ, tổ chức, cá nhân Việt Nam được Nhà nước gao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc trường hợp trả trước toàn bộ tiền sử dụng theo thời hạn giao được thế chấp quyền sử dụng khu vực biển tại các tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định của pháp luật khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

       Thứ nhất, khu vực biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân để nuôi trồng thủy sản và đã được cấp Giấy chứng nhận.

       Thứ hai, khu vực biển được giao không có tranh chấp.

       Thứ ba, quyền sử dụng khu vực biển không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, xử lý nợ vay và phải còn thời hạn sử dụng khu vực biển.

       Thứ tư, đã nộp đủ tiền sử dụng khu vực biển trước khi thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng khu vực biển.

       Việc thế chấp quyền sử dụng khu vực biển theo thỏa thuận giữa các bên được thể hiện thông qua hợp đồng thế chấp và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng hoặc do thỏa thuận giữa các bên tham gia ký hợp đồng. Việc thế chấp phải đăng ký tại cơ quan đăng ký theo quy định. Bên thế chấp có nghĩa vụ giao Giấy chứng nhận cho bên nhận thế chấp theo thỏa thuận gữa các bên.

       Cơ quan đăng ký; hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp

       Theo dự thảo Nghị định có 02 cơ quan đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển là Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển là cơ quan đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

       Về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển, dự thảo Nghị định đang quy định theo hướng thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan