Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Sửa đổi quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho tổ chức, cá nhân trong nước

      Nội dung về cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho tổ chức, cá nhân trong nước đã được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ vừa mới được trình Chính phủ.

      Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 21 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP về giải thích thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; yêu cầu khi các nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và các mẫu xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin/dữ liệu/sản phẩm đo đạc và bản đồ

      Về giải thích nội dung thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

      Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài sản công được cung cấp, khai thác, sử dụng dưới dạng bản sao hoặc xuất bản phẩm. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc của bản sao theo mẫu số 07 Phụ lục I kèm theo Nghị định này. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP làm rõ hơn hình thức cung cấp, khai thác, sử dụng của thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, cụ thể như sau: "Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài sản công được cung cấp, khai thác, sử dụng dưới dạng bản sao hoặc xuất bản phẩm với các hình thức sau: trực tuyến qua môi trường mạng, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính trên vật mang tin. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc của bản sao theo Mẫu số 03 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này".

      Bên cạnh đó, mẫu số 03 Phụ lục IA được thay thế mẫu số 07 Phụ lục I, theo đó, đã bổ sung thêm thông tin địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong Bản xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.     

      Yêu cầu đối với cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

      Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân; người đại diện cơ quan, tổ chức đến giao dịch yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

      Đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP vẫn giữ nguyên yêu cầu về các giấy tờ của các nhân khi yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ nhưng thay đổi mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin/dữ liệu/sản phẩm đo đạc và bản đồ, theo đó, tại bảng danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ yêu cầu cung cấp bổ sung thêm cột về hình thức cung cấp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan