Thứ 2, 15/08/2022 - 10:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Sửa đổi quy định về cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ là một trong các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong thời gian vừa qua.

 

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, trong đó, đề xuất sửa đổi quy định về cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ của tổ tổ chức đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ

Khoản 1 Điều 34 Nghị định quy định hồ sơ của tổ chức đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ gồm các loại giấy tờ sau: (1) Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; (2) Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung; (3) Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ được bổ sung; (4) Bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ tệp tin chứa đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ; sửa đổi mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ. Các giấy tờ số (2) và (3) sửa đổi thành "Các tài liệu quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này) liên quan đến nội dung đề nghị bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ; trường hợp hồ sơ các nội dung đã được cấp phép trong đó có các tài liệu đáp ứng được quy định tại điểm này thì không cần nộp bổ sung". Các tài liệu quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này) gồm:

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo Mẫu số 06 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật;

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ kèm theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác của ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép theo Mẫu số 06 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này;

Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ; giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực. Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép theo Phụ lục IC ban hành kèm theo Nghị định này.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ

Dự thảo Nghị định sửa đổi biên bản thẩm định cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ (mẫu này dùng chung cho cả hoạt động cấp/gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ), đồng thời quy định việc nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định hồ sơ cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định này). Ngoài ra, việc cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ vào giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, trả giấy phép cho tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định này).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan