Thứ 2, 03/10/2022 - 21:57

Đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án xây dựng đường cao tốc

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía ...

Kiến nghị sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Theo dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025, trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, dự ...

Lấy ý kiến đối với Nghị định sửa đổi quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có Công văn gửi lấy ý kiến Nhân dân, các cơ quan có liên quan đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

      Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm ...