Thứ 2, 15/08/2022 - 11:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát quy định mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật Đấu thầu và Luật Đất đai 2013

Qua rà soát của Nhóm công tác quy định chuyên sâu về đất đai cho thấy nội dung mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật Đấu thầu năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013 về thời điểm giao đất, định giá đất sau khi trúng đấu thầu.

Nội dung vướng mắc, chồng chéo tại 02 luật: Luật Đất đai chưa quy định thời điểm giao đất, tính giá đất cho nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu. Đề nghị sửa đổi Luật Đất đai, trong đó quy định rõ thời điểm giao đất, cho thuê đất, tính giá đất đối với nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu thầu.

Sau khi nghiên cứu, Bộ đã đưa ra phương án xử lý:

Theo quy định tại Điều 108 của Luật Đất đai thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn giá trúng đấu giá. Luật Đất đai quy định đấu giá quyền sử dụng đất nhằm phát huy tối đa giá trị đất đai, quyền sử dụng đất được trao cho người trả giá cao nhất. Đối với trường hợp không đấu giá thì người cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất không thông qua đấu giá.

Theo lý thuyết về đấu thầu thì trả giá càng thấp sẽ được trúng đấu thầu, do đó không phát huy được hết nguồn lực đất đai.

Hiện nay, vấn đề đấu thầu dự án có sử dụng đất đang được rà soát tổng thể phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Trung ương sau khi hoàn thành tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI).

Vì vậy vấn đề bất cập nêu trên sẽ được xem xét theo 02 phương án sau:

Phương án 1: Trường hợp Trung ương tiếp tục có quan điểm chỉ đạo về cho phép đấu thầu dự án có sử dụng đất thì vấn đề xác định thời điểm giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất sẽ được sửa đổi theo hướng lấy thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu thầu làm thời điểm giao đất, cho thuê đất và tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (tương tự như đấu giá quyền sử dụng đất).

Phương án 2: Trường hợp Trung ương có quan điểm định hướng chỉ đạo không quy định về vấn đề đấu thầu dự án có sử dụng đất thì sẽ giữ như quy định hiện hành.

Phương án xử lý do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc Bộ sẽ nghiên cứu, xem xét trong quá trình sửa đổi Luật đất đai 2013.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan