Thứ 2, 15/08/2022 - 10:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả rà soát chung quy định pháp luật đất đai

Ngày 18/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi báo cáo tới Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật với tư cách là Thành viên Tổ công tác, Trưởng nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề lĩnh vực đất đai.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 12/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản: Công văn số 2227/BTNMT-PC gửi Thành viên nhóm rà soát pháp luật về đất đai để phối hợp, triển khai thi hành nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2063/BTNMT-PC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, gửi kết quả rà soát pháp luật về đất đai. Theo đó, Bộ đã xác định phạm vi, đối tượng rà soát pháp luật về đất đai là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tại thời điểm rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật này đang còn hiệu lực và các văn bản quy phạm pháp luật sắp có hiệu lực thi hành. Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên Nhóm rà soát, các bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Sau khi tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn và Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả cho thấy:

Thứ nhất, tổng số văn bản thuộc đối tượng, phạm vi rà soát: 123 văn bản. Ngoài ra, Nhóm rà soát còn thu thập, rà soát 95 Bộ luật, Luật có liên quan đến pháp luật về đất đai, như: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Di sản văn hóa; Luật Biên giới quốc gia; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Thương mại,…

Thứ hai, Tổng số văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn: 40 văn bản trong đó:

Văn bản có nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo: 37 văn bản với 84 nội dung (bao gồm 20 Luật với 32 nội dung, 06 Nghị định với 30 nội dung, 08 Thông tư với 18 nội dung, 03 Thông tư liên tịch với 04 nội dung);

Văn bản có nội dung quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn: 12 văn bản với 23 nội dung (bao gồm 04 Nghị định với 09 nội dung, 06 Thông tư với 11 nội dung, 02 Thông tư liên tịch với 03 nội dung).

Những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn sẽ được Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, báo cáo Cơ quan có thẩm quyền về các nội dung cần phải xin ý kiến chỉ đạo.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan