Thứ 2, 15/08/2022 - 11:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến đối với quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá rác thải nhựa biển

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá rác thải nhựa biển.

Dự thảo Thông tư gồm 07 Chương và 47 Điều gồm các Chương: Quy định chung,

Chương I. Quy định chung

Chương này gồm 08 Điều (Từ Điều 1 đến Điều ) quy định về phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Mục đích điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa biển; Nguyên tắc điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa biển; Áp dụng các phương pháp phân tích, đánh giá rác thải nhựa biển; Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt; Phân loại rác thải nhựa biển; Trình tự điều tra, khảo sát và đánh giá rác thải nhựa biển.

Theo đó, thông tư này quy định về trình tự, nội dung, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp tiến hành và sản phẩm của các nhiệm vụ điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa tại vùng biển Việt Nam, bao gồm các dạng công tác sau: Điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa trên biển; Điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa tại khu vực đường bờ; Điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa từ sông ra biển; Lập bản đồ hiện trạng rác thải nhựa tại vùng biển Việt Nam.

Chương II. Lập dự án điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa biển

Chương này gồm 03 Điều (từ Điều 9 đến Điều 11) quy định về: Nội dung và yêu cầu chung về công tác lập dự; Yêu cầu về thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin, tài liệu lập dự án; Yêu cầu về nội dung dự án.

Chương III. Điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa trên biển

Chương này gồm 02 mục, 12 điều (từ Điều 12 đến Điều 23), trong đó:

Mục 1 quy định về điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa trong môi trường nước biển gồm các điều quy định về: Chuẩn bị điều tra, khảo sát rác thải nhựa trong môi trường nước biển; Lập kế hoạch điều tra, khảo sát; Thiết kế mạng lưới khảo sát; Danh mục thiết bị, dụng cụ điều tra, khảo sát; Trình tự điều tra, khảo sát rác thải nhựa trong môi trường nước biển; Tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện kết quả điều tra, khảo sát.

Mục 2 quy định về điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa ở đáy biển và trầm tích biển gồm các điều quy định về: Chuẩn bị điều tra, khảo sát rác thải nhựa ở đáy biển và trầm tích biển; Lập kế hoạch điều tra, khảo sát rác thải nhựa đáy biển và trầm tích biển; Thiết kế mạng lưới khảo sát; Danh mục thiết bị, dụng cụ điều tra, khảo sát; Điều tra, khảo sát và thu mẫu rác thải nhựa đáy biển và trầm tích biển; Tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện kết quả điều tra, khảo sát.

Chương IV. Điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa tại khu vực đường bờ

Chương này gồm 06 Điều (từ Điều 24 đến Điều 29) quy định về các vấn đề: Chuẩn bị điều tra, khảo sát rác thải nhựa tại khu vực đường bờ; Lập kế hoạch điều tra, khảo sát; Thiết kế mạng lưới khảo sát; Danh mục thiết bị, dụng cụ điều tra, khảo sát; Trình tự điều tra, khảo sát rác thải nhựa tại khu vực đường bờ; Tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện kết quả điều tra, khảo sát.

Chương V. Điều tra, khảo sát, đánh giá rác thải nhựa từ sông ra biển

Chương này gồm 06 Điều (từ Điều 30 đến Điều 35) quy định về các vấn đề:  Chuẩn bị điều tra, khảo sát rác thải nhựa từ sông ra biển; Lập kế hoạch điều tra, khảo sát; Thiết kế mạng lưới khảo sát; Danh mục thiết bị, dụng cụ điều tra, khảo sát; Trình tự điều tra, khảo sát rác thải nhựa từ sông ra biển; Tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện kết quả điều tra, khảo sát.

Chương VI. Thành lập bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu rác thải nhựa biển

Chương này gồm 02 mục, 20 điều (từ Điều 36 đến Điều 45), trong đó:

Mục 1. Thành lập bản đồ hiện trạng rác thải nhựa biển gồm các quy định về: Phân loại bản đồ hiện trạng thải nhựa biển; Các yếu tố nội dung thể hiện trên bản đồ hiện trạng rác thải nhựa biển; Cơ sở toán học của bản đồ; Độ chính xác của bản đồ; Nội dung chuyên đề bản đồ hiện trạng rác thải nhựa trong môi trường nước biển; Nội dung chuyên đề bản đồ hiện trạng rác thải nhựa ở đáy biển và trong môi trường trầm tích biển; Nội dung chuyên đề bản đồ hiện trạng rác thải nhựa khu vực đường bờ; Phương pháp, quy trình thành lập bản đồ hiện trạng rác thải nhựa biển.

Mục 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu rác thải nhựa biển gồm các quy định về: Xây dựng cơ sở dữ liệu rác thải nhựa biển; Nội dung cơ sở dữ liệu rác thải nhựa biển.

Chương VII. Điều khoản thi hành gồm 02 điều quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Dự thảo Thông tư hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan