Thứ 2, 15/08/2022 - 11:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình phê duyệt Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Dự thảo Chiến lược đã đề ra 05 quan điểm, nêu được tầm nhìn đến năm 2040 cũng như đặt ra mục tiêu đến năm 2030 gồm mục tiêu tổng quát và 03 mục tiêu cụ thể, 03 định hướng phát triển gắn với 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp và 20 chương trình, đề án ưu tiên thực hiện, cụ thể như sau:

Về tầm nhìn và mục tiêu phát triển

Theo dự thảo Chiến lược, tầm nhìn đến năm 2040 là phát triển ngành tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế tuần hoàn, tạo động lực tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đất nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập quốc tế.

Về mục tiêu đến năm 2030: đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thống nhất, tập trung; phấn đấu chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt trên 90% điểm tối đa; hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy và tiêu chuẩn, chức danh của công chức, viên chức. Nâng cao kiến thức, kỹ năng của đội ngũ công chức, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành. Phấn đấu chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt trên 90% điểm tối đa. Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin hiện đại; tăng cường chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường đầy đủ, cập nhật kết nối liên thông tư địa phương đến Trung ương và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu xã hội.

Về định hướng phát triển

Dự thảo Chiến lược đưa ra các định hướng phát triển về hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý về tài nguyên và môi trường; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin-dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Về các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược

Dự thảo Quyết định đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp sau thực hiện Chiến lược: (1) Tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình quản lý, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường; (2) triển khai đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; (3) Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường đầy đủ, cập nhật theo không gian và thời gian.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan