Chủ nhật, 03/07/2022 - 05:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiến nghị sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020.

 

Theo dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025, trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, dự kiến sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật sau để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh này.

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

Về thủ tục cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, dự kiến sẽ sửa đổi điểm b, c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 15, sửa đổi điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 16 và sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khí tượng thuỷ văn. Theo đó, sẽ quy định cụ thể về bước trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung cách thức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; bãi bỏ thành phần hồ sơ là giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của tổ chức; sửa đổi cơ quan tiếp nhận.

Về thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, dự kiến sẽ bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 15, sửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 16 và sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP. Theo đó, quy định cụ thể về bước trả kết quả thủ tục hành chính; bổ sung cách thức thực hiện quan dịch vụ công trực tuyến; bỏ bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn đã được cấp; sửa đổi cơ quan tiếp nhận.

Về thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3 Điều 18 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP. Theo đó, quy định cụ thể bước trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung cách thức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.

Về thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết/thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết, dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết. Theo đó, sẽ quy định cụ thể về bước trả kết quả thủ tục hành chính; quy định cụ thể các cách thức thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả; giảm số lượng hồ sơ phải nộp.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Về thủ tục cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, dự kiến sẽ sửa đổi điểm b, c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 15, sửa đổi điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 16 và sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khí tượng thuỷ văn. Theo đó, sẽ quy định cụ thể về bước trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung cách thức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; bãi bỏ thành phần hồ sơ là giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của tổ chức; sửa đổi cơ quan tiếp nhận.

Về thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, dự kiến sẽ bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 15, sửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 16 và sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP. Theo đó, quy định cụ thể về bước trả kết quả thủ tục hành chính; bổ sung cách thức thực hiện quan dịch vụ công trực tuyến; bỏ bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn đã được cấp; sửa đổi cơ quan tiếp nhận.

Về thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3 Điều 18 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP. Theo đó, quy định cụ thể bước trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung cách thức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan