Thứ 2, 15/08/2022 - 10:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này được xây dựng thay thế Quyết định số 3507/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với một số nội dung được sửa đổi, bổ sung như sau:

Về phạm vi áp dụng và đối tượng thực hiện

Dự thảo Quyết định mới áp dụng đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ (sau đây gọi chung là bổ nhiệm) lãnh đạo, quản lý cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thuộc diện quản lý của Ban Cán sự Đảng Bộ và thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

       Quy định tại dự thảo Quyết định không áp dụng đối với việc bổ nhiệm người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

       Như vậy, so với quy định trước đây, bổ sung việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữa chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ. Làm rõ hơn các chức danh này thuộc diện quản lý của Ban Cán sự Đảng Bộ và thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các trường hợp không áp dụng cũng được sửa đổi.

       Vê tiêu chuẩn chung

       Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về trình độ, độ tuổi, sức khỏe và kinh nghiệm, cụ thể:

Thứ nhất, về trình độ: (1) Tốt nghiệp đại học trở lên; Đối với một số chức danh cụ thể thì công chức, viên chức cần phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo các quy định của pháp luật chuyên ngành và theo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; (2) Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương; (3) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.

Thứ hai, về độ tuổi bổ nhiệm, công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Công chức lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này; Viên chức quản lý được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này.

Thứ ba, về sức khỏe, dự thảo quy định có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Thứ tư, có kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm. Có ít nhất 3 năm công tác trong Ngành tài nguyên và môi trường (trừ trường hợp luân chuyển; tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm).

Thứ năm, phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ sáu, không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định pháp luật.

Về các tiêu chuẩn cụ thể

Dự thảo Quyết định có nhiều thay đổi về tiêu chuẩn cụ thể của các chức danh. Theo Quyết định số 3507/QĐ-BTNMT thì tiêu chuẩn cụ thể của Lãnh đạo cấp Vụ, Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng bộ, Văn phòng Đảng-Đoàn thể được đưa chung và một điều và có nhiều tiêu chuẩn giống nhau, chỉ khác về điều kiện chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác được giao. Tiêu chuẩn Lãnh đạo của Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, các Trung tâm trực thuộc bộ, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường các văn phòng tổ chức phối hợp liên ngành khác có chung tiêu chuẩn.

Theo dự thảo Quyết định đang lấy ý kiến, các nhóm có chung tiêu chuẩn đối với lãnh đạo quản lý gồm: (1) Nhóm các vụ trực thuộc Bộ và Văn phòng Đoàn thể; (2) Nhóm Văn phòng Bộ, các cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; (3) Thanh tra Bộ; (4) Các Tổng cục trực thuộc Bộ; (5) Các trung tâm trực thuộc Bộ;  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; (6) Các Viện trực thuộc Bộ; (7) Các trường đại học trực thuộc Bộ; (8) Báo, Tạp chí.

Mỗi nhóm lãnh đạo nêu trên, các tiêu chuẩn cũng có nhiều thay đổi so với quy định tại Quyết định số 3507/QĐ-BTNMT.

Chi tiết dự thảo đang được gửi lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan