Chủ nhật, 03/07/2022 - 05:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường

       Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đối tượng chịu tác động của dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

       Về đối tượng áp dụng

       Theo dự thảo Thông tư, các tiêu chí này áp dụng đối với các đối tượng là các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm:

       Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc bộ; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, thuộc chi cục thuộc bộ; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng thuộc Bộ; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ; Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài (nếu có).

       Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài);

       Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập;

       Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

       Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập

       Dự thảo Thông tư lấy ý kiến phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo 02 tiêu chí là chức năng, nhiệm vụ và phân loại theo mức độ tự chủ.

       Thứ nhất, theo chức năng, nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến được phân loại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp phục vụ quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

       Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ phục vụ một trong các nhiệm vụ sau: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

       Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ thuộc Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

       Thứ hai, theo mức độ tự chủ, đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại thành 04 loại gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

       Chi tiết dự thảo Thông tư xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan