Thứ 2, 15/08/2022 - 11:08
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Kiến nghị đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025.

 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai rà soát, xây dựng phương án cắt giảm đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, theo đó, phương án dự kiến sẽ cắt, đơn giản hoá như sau:

Về số lượng thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hoá

Số lượng thủ tục hành chính được rà soát là 178 thủ tục hành chính, trong đó, số lượng thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ, đơn giản hoá là 153/178 thủ tục (đạt 85%), cụ thể từng lĩnh vực: (1) đất đai 12/17 thủ tục hành chính, chến 70,5%; (2) địa chất và khoáng sản là 28/32 thủ tục hành chính, chiếm 87,5%; (3) tài nguyên nước là 27/32 thủ tục hành chính, chiếm 84,3%; (4) khí tượng thuỷ văn là 08/08 thủ tục hành chính, chiếm 100%; (5) quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo là 25/25 thủ tục hành chính, chiếm 100%; (6) đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý là 01/03 thủ tục hành chính, chiếm 33%; (7) môi trường là 52/62 thủ tục hành chính, chiếm 83,87% (bãi bỏ+ sửa đổi).

Về chi phí tuân thủ dự kiến tiết kiệm được khi thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá

Kết quả tổng chi phí tuân thủ dự kiến tiết kiệm thủ tục hành chính là 131.622.701.000 đồng chiếm tỷ lệ 21,9% trên tổng chi phí tuân thủ quy định thủ tục hành chính, cụ thể từng lĩnh vực: (1) lĩnh vực đất đai, chi phí tuân thủ tiết kiệm được là 33.700.394.000 đồng, chiếm 17%; (2) lĩnh vực địa chất và khoáng sản, chi phí tuân thủ tiết kiệm là 9.440.710.000 đồng, chiếm 7,9%; (3) lĩnh vực tài nguyên nước, chi phí tuân thủ tiết kiệm là 31.925.031.000 đồng, chiếm 27%; (4) lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, chi phí tuân thủ tiết kiệm là 693.872.000 đồng, chiếm 54%; (5) Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, chi phí tuân thủ tiết kiệm là 4.267.141.000 đồng, chiếm 27,1%; (6) Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, chi phí tuân thủ tiết kiệm là 685.400.000 đồng, chiếm 16,4%; (7) lĩnh vực môi trường, chi phí tuân thủ tiết kiệm là 50.418.658.000 đồng, chiếm 34,6%.

Về số văn bản được kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng số văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung gồm 15 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 08 Nghị định và 07 Thông tư.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan