Thứ 7, 28/05/2022 - 08:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội

Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được tổng cộng 108 kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện và Văn phòng Chính phủ chuyển đến. Các kiến nghị của cử tri liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu.

Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện chuyển đến

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 99 kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020. Tuy nhiên, Bộ đã có Công văn gửi Ban Dân nguyện đề nghị chuyển một số kiến nghị đến Bộ ngành, khác để trả lời, do đó, tổng số kiến nghị Bộ đã trả lời là 97 kiến nghị. Triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản trả lời số 226/BTNMT-PC ngày 18/01/2021 gửi đến Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời có văn bản trả lời gửi đến từng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cử tri có kiến nghị. Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

Số kiến nghị đã được giải quyết xong dưới hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật là 08 kiến nghị, trong đó, tập trung vào các kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi quy định về cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật; chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất sản xuất các loại bao bì, chai lọ... thân thiện với môi trường; sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 về một số nội dung như đánh giá tác động môi trường sơ bộ, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; tách thửa đất; ưu đãi trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý đất xen kẹt.

Số kiến nghị được giải quyết xong dưới hình thức thanh tra, kiểm tra là 02 kiến nghị liên quan đến phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm, huỷ hoại môi trường, khai thác khoáng sản.

Số kiến nghị đã được giải quyết xong dưới hình thức tổ chức thực hiện là 05 kiến nghị của cử tri về việc quản lý chặt chẽ đất đai đối với người nước ngoài ở Việt Nam, bổ sung quy định về trình tự thủ tục góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; quy định thống nhất về xử phạt hành chính hành vi xả nước thải trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; tiếp tục sửa đổi các thủ tục hành chính về đất đai nhất là trong hoạt động đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bổ sung trường hợp miễn giảm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin cho cử tri là 82 kiến nghị tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

Lĩnh vực đất đai: xác định giá đất; xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa; bổ sung giá giao đất có thu tiền sử dụng đất được áp dụng sau khi đấu giá không thành; hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai năm 2008-2010 và đến năm 2015, dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; nhận góp vốn quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014; chuyển mục đích sử dụng đất; đền bù, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất vườn, ao gắn liền với đất ở, nhà ở; chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa; trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức quản lý liên quan đến lĩnh vực đất đai khi có xảy ra sai phạm; thẩm quyền đối với trường hợp chuyển mục đích đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; đấu giá quyền sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giao đất đối với cộng đồng dân cư sử dụng đất tín ngưỡng; thành phần hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất; thế chấp quyền sử dụng đất; gia hạn công trình gắn liền với đất; tích tụ tập trung đất đai; hạn mức đất nông nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vấn đề người thân (con, cháu) không ký xác nhận thì chủ hộ không thể sang nhượng quyền sử dụng đất, trong khi đó chủ hộ là người chủ có quyền sử dụng đất không liên quan đến các thành viên khác trong gia đình; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; thuê đất trong hoạt động thăm dò khoáng sản.

Lĩnh vực môi trường: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; ưu đãi trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; lộ trình từng bước hạn chế, tiến tới ngăn chặn việc sản xuất, sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa trong đời sống hàng ngày của nhân dân; danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tăng cường công tác thanh kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, thực hiện công khai rộng rãi kết quả để nhân dân biết và giám sát; giải pháp xử lý và xử lý những trường hợp gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: nghĩa vụ tài chính đối với khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong trường hợp khối lượng khoáng sản thu hồi lớn hơn nhiều so với khối lượng thi công dự án công trình khi thực hiện thu hồi trong phạm vi dự án công trình; sửa đổi quy định về phương pháp, cách tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hướng dẫn quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; cấp phép khai thác khoáng sản; phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường; khoanh định các khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xử lý khai thác trái phép khoáng sản; khai thác bauxit trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; khai thác, sử dụng đất san lấp khi san gạt, cải tạo mặt bằng; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiêu chuẩn giám đốc điều hành mỏ; chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản; thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; 

Lĩnh vực tài nguyên nước: an ninh nguồn nước; sửa đổi một số quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; hành lang bảo vệ nguồn nước.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu: tăng cường hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các dự án nhằm tăng cường đầu tư cho công tác phòng chống biến đổi khí hậu.

Đối với các kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản giải trình, cung cấp thông tin lại với cử tri.

Kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công trả lời 09 kiến nghị của cử tri các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Lào Cai, Trà Vinh, Lâm Đồng, Gia Lai, Bến Tre, Long An, Thanh Hoá, Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 7513/BTNMT-PC ngày 31/12/2020 trả lời gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Trưởng đoàn Đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có kiến nghị, theo đó:

Số lượng kiến nghị đã hoàn thành dưới hình thức tổ chức thực hiện là 01/09 kiến nghị liên quan đến nội dung có các giải pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai.

Số lượng kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin cho cử tri là 08/09 kiến nghị liên quan đến các vấn đề: hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh; thống nhất chế định "tài sản chung của hộ gia đình" trong Luật Đất đai và Bộ luật Dân sự; chuyển đổi diện tích đất được cấp làm trụ sở cơ quan, doanh nghiệp; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đấu giá "quỹ đất công đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc"; an ninh nguồn nước; xem xét việc khai thác cát biển thay vì khai thác cát sông; bổ sung quy định khi mua bán bất động sản (nhà, đất) phải qua Uỷ ban nhân dân địa phương của người bán xác nhận có nợ, vay hay không để tránh tình trạng trốn nợ, bỏ trốn khỏi nơi cư trú; thẩm quyền, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; thống nhất cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước; tài liệu đánh giá tác động môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan