Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Đây là kết quả nổi bật trong công tác xây dựng thể chế lĩnh vực tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo 8 tháng đầu năm 2020.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, nhiều hoạt động chỉ đạo, điều hành về quản lý tài nguyên biển, hải đảo ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo

Đã hoàn thiện Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghi định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 (theo Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ). Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác nghiệm thu các dự án thộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Tiếp tục thực hiện Đề án tiếp nhận, quản lý và sử dụng tàu nghiên cứu khoa học biển do Nhật Bản trao tặng; tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản biển, hải đảo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm số hóa, tích hợp và chia sẻ với các địa phương ven biển; Đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động của Trung tâm bến đỗ. Tiếp tục duy trì, đảm bảo an toàn cho Bến đỗ tàu nghiên cứu biển.

Quản lý khai thác biển và hải đảo

Tiếp tục thực hiện thẩm định các hồ sơ đề nghị giao khu vực biển đảm bảo đúng quy trình và tiến độ thời gian. Riêng trong tháng 8, đã ban hành 03 quyết định giao khu vực biển. Hoàn thiện dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương. Triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch không gian biển quốc gia.

Kiểm soát tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Rà soát, điều chỉnh chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2020; tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2364/VPCP-NC ngày 26/03/2020 của Văn phòng Chính phủ về các nhiệm vụ giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018-2020 (theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017). 

Ban hành 02 Giấy phép nhận chìm ở biển và 01 Giấy phép điều chỉnh nhận chìm ở biển. Gửi thông báo nộp lệ phí giấy phép nhận chìm đối với 01 Giấy phép. 

Triển khai thực hiện: (1) Đề án "Hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030" theo Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành tại Kế hoạch 646-KH/BCSĐTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2020.

 Triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan