Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm soát TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh, sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trong lập đề nghị và dự thảo VBQPPL

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật của ngành TN&MT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các kết quả nổi bật, Bộ đã tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá tác động các quy định TTHC, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh trong dự án Luật Bảo vệ môi trường, theo đó đã đánh giá và đề xuất thống nhất về giấy phép môi trường theo hướng sử dụng hệ thống giấy phép tích hợp, thống nhất, giảm số lượng TTHC về môi trường; kiểm soát tiếp tục việc duy trì ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sửa đổi tên ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng bảo đảm theo quy định Điều 7 Luật Đầu tư.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia năm 2020, Bộ đã có Công văn số 915/BTNMT-PC ngày 27/02/2020 gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Đối với các sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, ngay từ năm 2019, Bộ đã công bố, công khai sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc chức năng quản lý của Bộ trên Cổng thông tin điện tử của và gửi các cơ quan có liên quan để công bố, công khai theo quy định. 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả cải cách TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành của nhiệm kỳ Chính phủ (2016 - 2020), theo đó, Bộ đã đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền 19 văn bản, bao gồm: 02 luật, 09 nghị định và 08 thông tư, thông tư liên tịch để cắt giảm, đơn giản hóa 214/266 (chiếm 80,1%) và ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 33,8 triệu giờ công lao động và khoảng 1.010 tỷ đồng/năm; trình Chính phủ để ban hành và trình Quốc hội để thông qua đối với 05 văn bản (01 luật, 04 nghị định) để đơn giản hóa, bãi bỏ là 102/163 (chiếm 62,6%) điều kiện kinh doanh, ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 2.755.000 giờ công lao động và khoảng 37 tỷ đồng/năm; ban hành theo thẩm quyền 01 thông tư để để cắt giảm 38 sản phẩm, hành hóa liên quan đến kiểm tra chuyên ngành (chiếm 51,3%).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan