Thứ 2, 03/10/2022 - 21:25
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam bám sát tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 đảm bảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 27/2019/NĐ-CP sẽ được Bộ TN&MT trình Chính phủ vào tháng 8/2021.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, nội dung Nghị định được sửa đổi, bổ sung đảm bảo mục tiêu và quan điểm minh bạch, rõ ràng, dễ thực hiện, đảm bảo khả năng điện tử hóa, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ đúng pháp luật.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam bám sát tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 đảm bảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 27/2019/NĐ-CP sẽ được Bộ TN&MT trình Chính phủ vào tháng 8/2021.

Đồng thời nghiên cứu, rà soát và bổ sung các nội dung liên quan đảm bảo thống nhất về đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước, tránh chồng chéo trong công tác quản lý và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ từ trung ương đến địa phương và giữa các bộ, ngành.

Đặc biệt, là các nội dung, quy định liên quan đến cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ nhằm tăng cường phân cấp trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ cho địa phương đã tạo điều kiện cho nhiều tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động đo đạc và bản đồ. Việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ tạo điều kiện thuận lợi và nâng cáo trách nhiệm của mỗi cá nhân có quyền đại diện theo pháp luật tham gia các hoạt động đo đạc và bản đồ.

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định gồm: 

Hình thức sử dụng thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia dưới dạng trực tuyến phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ, dẫn đường, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác để mở rộng phạm vi khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia của các cá nhân, tổ chức (khoản 2a Điều 8).

Hình thức cung cấp khai thác sử dụng thông tin dư liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ (khoản 1 Điều 21) bổ sung thông tin dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ dạng trực tuyến để phù hợp với thực tế phát triển của công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, phục vụ chuyển đổi số.

Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép (khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 29) bổ sung quy định xử lý dữ liệu ảnh hàng không vì quy trình thu nhận dữ liệu ảnh hàng không và quy trình xử lý dữ liệu ảnh hàng không là một quy trình khép kín. Đồng thời phân tách nội dung thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không theo thiết bị, công nghệ (từ tàu bay, từ tàu bay không người lái) để đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ và mở rộng phạm vi cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức.

Bổ sung quy định xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập bản đồ địa hình quốc gia theo các nhóm tỷ lệ để phù hợp với công nghệ, phương pháp thành lập bản đồ địa hình quốc gia và mở rộng phạm vi cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức và dãy tỷ lệ “1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000” để đảm bảm phù hợp với phương pháp thành lập bản đồ địa hình và mở rộng phạm vi cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 31) được cụ thể hóa số lượng nhân viên kỹ thuật phù hợp với các quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật để làm rõ yêu cầu về số lượng nhân viên thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép giúp tổ chức kê khai năng lực rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (khoản 1 Điều 32) được sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất giữa các nội dung sửa đổi, bổ sung và biểu mẫu, bỏ quy định về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vì khai thác được thông tin về doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, làm rõ các nội dung để đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Luật Đo đạc và bản đồ, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu về quyền sở hữu số lượng, tình trạng hoạt động của phương tiện đo, thiết bị, phần mềm để đảm bảo phù hợp với định mức KT-KT để hoàn thành 1 đơn vị sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 33) được bổ sung Cổng dịch vụ công quốc gia, sửa đổi cơ quan tiếp nhận thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ vì hiện nay thủ tục hành chính nói trên thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2019/NĐ-CP.

Quy định, bổ sung các nội dung về cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 34), gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 35), cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (Điều 44), hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 46), thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (khoản 1 Điều 47), hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (khoản 3 Điều 49), xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là giả mạo (Điều 50a) và nội dung đăng tải thông tin về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (khoản 1 Điều 52).


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan