Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả triển khai nhiệm vụ quản lý đất đai 8 tháng đầu năm 2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, lĩnh vực quản lý đất đai đã tập trung nguồn lực, đạt kết quả tích cực đối với các nhiệm vụ được giao.

Công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Về đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ); tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp. Kết quả này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm điều kiện pháp lý cho người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật đất đai.

Về đo đạc, rà soát ranh giới, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận đất nông, lâm trường: Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 15 tháng 11 năm 2015 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng (Báo cáo số 236/BC-CP ngày 19/5/2020), theo đó, tổng diện tích đất giữ lại sau rà soát, sắp xếp là 1.868.513 ha, kết quả thực hiện đến nay như sau: 

Về nhiệm vụ rà soát ranh giới, cắm mốc: có 34/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành, trong đó đã rà soát được 32.193 km/54.877 km (đạt 77,5 % khối lượng nhu cầu); cắm được 54.756 mốc/62.247 mốc (đạt 88 % khối lượng nhu cầu). 

Về đo đạc lập bản đồ địa chính: có 38/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành, trong đó đã đo đạc, lập bản đồ địa chính 1.335.637 ha/1.404.870 ha (đạt 95,1% khối lượng khối lượng nhu cầu); 

Về cấp Giấy chứng nhận: Trước khi thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13, hầu hết các công ty nông, lâm nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận. Thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 112/2015/QH13 có 11/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng được giao đất, cho thuê đất đó là Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và Sóc Trăng; đã cấp đổi Giấy chứng nhận theo kết quả đo đạc địa chính chính quy được 1.666 hồ sơ/9.862 hồ sơ; 

Về phê duyệt phương án sử dụng đất: Có 13/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất theo số liệu sau rà soát gồm Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và Sóc Trăng.

Đối với nhiệm vụ rà soát đất đai theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 cho các tổ chức không thuộc đối tượng rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng” (Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2020). Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện nội dung đề án tại địa phương đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Tính đến nay, 100% các huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai ở các mức độ khác nhau, trong đó có 182/713 đơn vị hành chính cấp huyện (thuộc 47 tỉnh, thành phố) đã hoàn thành việc xây dựng CSDL địa chính và đưa vào vận hành, khai thác. Đã đưa được 22.674.662 thửa đất và 11.695.270 hồ sơ quét vào CSDL đất đai để quản lý, khai thác sử dụng. Các phần mềm đang được các tỉnh sử dụng gồm: ViLIS (44/63 tỉnh), ELIS (13/63 tỉnh), TMV.LIS (4/63 tỉnh), DongNai.LIS (1/63 tỉnh), SouthLIS (1/63 tỉnh). Ngoài ra tại một số địa phương đang thử nghiệm phần mềm mới dựa trên nền tảng công nghệ web-base gồm: VietLIS (Bắc Ninh, Đà Nẵng), VBDLIS (thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên), VNPT-iLIS (Tây Ninh, Sơn La). 

Tiếp tục phối hợp với các Tổng cục Thuế và một số địa phương để thí điểm thực hiện việc liên thông thủ tục hành chính về đất đai theo hình thức điện tử. Triển khai thực hiện các hạng mục của dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG); triển khai xây dựng Đề án Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, trong đó có việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Tổ chức chỉ đạo thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch và trình Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020; đồng thời đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này nhằm bảo đảm tiếp độ hoàn thành và trình Quốc hội thông qua vào cuối năm 2020. 

Để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, Bộ đã ban hành Công văn số 1639/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/3/2020 đề nghị các địa phương báo cáo kết quả việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch làm cơ sở xem xét, quyết định việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định điều chỉnh tăng 10.896 ha chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và tăng 5.174 ha chỉ tiêu sử dụng đất ở tại đô thị cho một số tỉnh, thành phố. 

Ngoài ra, đã kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ để xem xét ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt.

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất: Để tháo gỡ các khó khăn cho các địa phương liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ đã tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong đó đã cơ bản tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu dự án có sử dụng đất.

Kiến nghị Chính phủ đưa vào Nghị quyết để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công nằm trong danh mục các công trình, dự án kèm theo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, đã có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên hoặc các dự án đầu tư công xây dựng các công trình hạ tầng, dự án trọng điểm của địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích theo thẩm quyền và quy định của pháp luật thì không phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương, trừ trường hợp phải báo cáo Quốc hội theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật về đầu tư.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận 88 văn bản của 27 tỉnh, thành phố đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp, trong đó: Đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ 04 văn bản chấp thuận cho 04 tỉnh (Hà Nam, Thanh Hoá, Long An và Quảng Ninh); 19 văn bản đang lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các hồ sơ còn lại đang đề nghị địa phương bổ sung thêm thành phần hồ sơ theo quy định.

Về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất: Thực hiện Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về khung giá đất, Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng và ban hành Bảng giá đất để thực hiện trong 05 năm (2020 - 2024), kết quả đến này 63/63 tỉnh, thành phố đã ban hành. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Qua số liệu theo dõi cho thấy số tiền thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) đã tăng qua các năm, cụ thể năm 2015 là 84.810 tỷ đồng, năm 2016 là 115.290 tỷ đồng, năm 2017 là 104.400 tỷ đồng và năm 2018 là 121.400 tỷ đồng, năm 2019 đạt trên 172 nghìn tỷ đồng. Thực hiện thẩm định và cấp 73 chứng chỉ định giá đất cho cá nhân đủ điều kiện Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức làm việc với các địa phương để giải quyết về vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thẩm tra 03 Khung Chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Rà soát, xây dựng hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2020/NĐCP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh việc tham mưu trình Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Bộ phối hợp với các địa phương trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đặc biệt Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 09/3/2020 về việc cho phép áp dụng cơ chế đặc thù thí điểm để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Về kiểm soát quản lý và sử dụng đất

Công tác Kiểm kê đất đai: Tập trung nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện đến nay như sau: 

Tiến độ thực hiện ở cấp xã: + Số xã đã triển khai: 10.566 xã, đạt 98,8%; + Số xã đã hoàn thành dã ngoại, khoanh vẽ bản đồ: 9.670 xã, đạt 90%; + Số xã đã cơ bản hoàn thành bản đồ kiểm kê: 8.599 xã, đạt 80,4%; + Số xã đã hoàn thành kiểm kê cấp xã: 7.811 xã, đạt 73%. - Tiến độ thực hiện ở cấp huyện: + Số huyện đã triển khai kiểm tra, tổng hợp: 524 huyện, đạt 75,4 %; + Số huyện đã hoàn thành: 265 huyện, đạt 38,1 %; + Các huyện chưa thực hiện còn khoảng 24,6%. 

Hiện nay, tiến độ thực hiện chung bị chậm so với quy định do có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương, đặc biệt do dịch bệnh Covid 19, một số địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp xã, huyện do thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 -2021. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi tiến độ hoàn thành công tác kiểm kê đất đai sang Quý IV năm 2020 (Báo cáo số 65/BC-BTNMT ngày 25/6/2020). 

Về thanh tra, kiểm tra đất đai: Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, đã xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thực hiện trong năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua và việc tổ chức Đại hội đảng tại các địa phương, do đó công tác thanh tra, kiểm tra chưa được tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan