Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch hành động tại Quyết định số 806/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2020.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2020 bao gồm cả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý. Đặc biệt trong công tác pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ đã ban hành Công văn số 676/BTNMT-TCMT ngày 14/2/2020 và Công văn số 1878/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường các biện pháp quản lý chất thải và phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung vào hướng dẫn việc xử lý khẩu trang, chất thải y tế; Công văn 1878/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải.

Bộ Đã phối hợp với Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2020/TTBTC ngày 05 tháng 5 năm 2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, theo đó kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp phí bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn; ban hành văn bản số 703/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/02/2020 hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với các dự án du lịch; chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm, rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất để xem xét việc bổ sung các dự án cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư nhất là về năng lượng, hạ tầng phù hợp với Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích Luật quy hoạch; hướng dẫn các Văn phòng Đăng ký đất đai tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong đăng ký biến động về tài sản bị thu giữ do nợ xấu theo quy định tại 42/2017/QH14 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn cho các ngân hàng.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành văn bản số 1364/BTNMT-KHTC ngày 17 tháng 3 năm 2020 gửi Bộ Tài chính về việc rà soát việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí. Ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng về việc tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do ảnh hưởng của dịch Covid19 tại Báo cáo số 2071/BTNMT-VP ngày 15 tháng 4 năm 2020.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan