Thứ 5, 30/06/2022 - 11:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo trực tuyến tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Sáng 14/7,  Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến với hơn 60 điểm cầu tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Luật BVMT xác định cộng đồng doanh nghiệp là nhân tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp BVMT, do đó, Luật đã có nhiều quy định mới, thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định đã được quy định trong Luật. Việc thực hiện tốt công tác BVMT không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường quốc tế và đảm bảo phát triển bền vững. Phát huy được vai trò của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường chính là giải pháp then chốt nhằm giải quyết các áp lực về môi trường hiện nay. Để Hội thảo đạt được mục tiêu đề ra, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận góp ý về những vấn đề chung có tính bao quát của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật BVMT đến những vấn đề cụ thể được quy định trong từng chương, điều, khoản của dự thảo Nghị định.. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu thảo luận và thống nhất những chủ trương quan trọng trên góc độ nhìn nhận của các doanh nghiệp để Nghị định khi đưa ra tạo được sự đồng thuận cao; vừa đảm bảo tính khoa học, đơn giản, rút ngắn các quy trình thủ tục, nhưng vẫn gắn được trách nhiệm của cơ quan các cấp, đối tượng sử dụng và đảm bảo được mục tiêu BVMT... Bên cạnh đó, các đại biểu cần tập trung góp ý kỹ hơn đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ phải thực hiện sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực. Đó là đặt lợi ích chung của môi trường đất nước lên hàng đầu.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều nội dung mang tính đột phá. Một trong những nguyên tắc quan trọng của Luật là BVMT phải được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; môi trường không chỉ là không gian sinh tồn của con người, mà còn là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững; bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tham gia công tác BVMT.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ TN&MT đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Dự thảo Nghị định để bảo đảm tính thống nhất giữa các quy phạm; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế của một số nước trên thế giới và khu vực đối với các quy định mới nhằm đưa ra các đề xuất phù hợp với công tác quản lý môi trường tại Việt Nam; tổ chức làm việc với từng Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện các nội dung cũng như tham vấn các quy định có liên quan trong Dự thảo Nghị định;  tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, tham vấn tổ chức, chuyên gia có liên quan. Bản dự thảo Nghị định này đã được Bộ TN&MT gửi đăng lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ TN&MT cũng như gửi lấy ý kiến chính thức của các Bộ, ngành và địa phương.

Dự thảo Nghị định đã bám sát một số quan điểm là bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và Luật BVMT 2020, các văn bản Luật khác có liên quan; thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật hiện hành; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cùng với đó, bảo đảm phù hợp với thực tế, tính hợp lý, nâng cao tính minh bạch, tính khả thi và chủ trương cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành. Kế thừa, phát triển những quy định còn phù hợp của pháp luật về BVMT hiện hành; bổ sung những quy định mới để khắc phục một cách cơ bản các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế của pháp luật về BVMT hiện hành. Xây dựng các quy định bảo đảm tính đầy đủ, chi tiết, có tính khả thi để triển khai thi hành Luật BVMT, bảo đảm sự phù hợp và thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan như pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai, thuế, phí… góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Làm rõ các nội dung quản lý, xác định rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT; bảo đảm sự phân công, phân cấp rõ ràng trong quản lý nhà nước về BVMT; tăng cường phân cấp cho địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về các nội dung như thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp các thủ tục hành chính vào 1 giấy phép môi trường; đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án. Lần đầu tiên chế định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hiệp hội doanh nghiệp, các nội dung đóng góp sẽ được Bộ chỉ đạo các đơn vị tiếp thu ý kiến và giải đáp cụ thể, những vấn đề còn thiếu, chưa phù hợp sẽ bổ sung sửa đổi... Bên cạnh những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các đại biểu tiếp tục gửi ý kiến bằng văn bản tới Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Bộ TN&MT cam kết sẽ lắng nghe nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý trong quá trình hoàn thiện, trình ban hành dự thảo Nghị định này.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan