Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương - là một trong những nhiệm vụ quan trọng hoàn thành của lĩnh vực tài nguyên nước 8 tháng đầu năm 2020.

Cùng với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Bộ TN&MT đã tập trung xây dựng dự thảo Thông tư lĩnh vực theo thẩm quyền ban hành của Bộ phục vụ hướng dẫn công tác quản lý tài nguyên nước thống nhất trên cả nước. Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương.

Bên cạnh đó, đã thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ. Tăng cường công tác cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, thực hiện phân bổ nguồn nước hợp lý cho các mục đích sử dụng nước. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước: Đã triển khai trên phạm vi 05 khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ thể, đã khoanh định các vùng có khả năng chứa nước, tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; đã thiết kế và thi công các dạng công tác điều tra, tìm kiếm, đánh giá các nguồn nước dưới đất; xác định các nguồn có khả năng cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, đánh giá trữ lượng, chất lượng, tính toán lượng nước dưới đất có thể khai thác cho từng vùng, từng công trình khai thác; đã xác định hành lang, tuyến, vị trí xây dựng công trình khai thác nước dưới đất.

Đến nay đã có 37 tỉnh hoàn thành việc điều tra, tìm kiếm và phát hiện các vị trí có triển vọng cung cấp nguồn nước dưới đất, dự án đã điều tra, tìm kiếm và phát hiện; đánh giá trữ lượng, chất lượng, tính toán lượng nước dưới đất có thể khai thác cho từng vùng, từng công trình khai thác; đã xác định hành lang, tuyến, vị trí xây dựng công trình khai thác nước dưới đất. Tổng số công trình có thể đưa vào khai thác sử dụng là 466 công trình, với tổng lưu lượng khai thác đạt hơn 117.000 m3 /ngày so với nhu cầu 83.000 m3 /ngày, trung bình đạt hơn 142%. Các công trình khai thác đã được kết cấu, xây dựng kiên cố, đạt mục tiêu khai thác, sử dụng lâu dài với lưu lượng đảm bảo và chất lượng nước tốt; nguồn nước đủ đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.4 triệu người. Đã bàn giao hồ sơ, kết quả và công trình của dự án số 1 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND các tỉnh.

Khu vực Bắc Bộ: đã thực hiện ở 12 tỉnh với số lượng 170 công trình khai thác, tổng lưu lượng đạt hơn 33.156 m 3 /ngày; Khu vực Bắc Trung Bộ: đã thực hiện ở 04 tỉnh với số lượng 76 công trình khai thác, tổng lưu lượng đạt hơn 16.000 m3 /ngày; Khu vực Nam Trung Bộ đã thực hiện ở 06 tỉnh với số lượng 84 công trình khai thác, tổng lưu lượng đạt hơn 13.000 m3 /ngày; Khu vực Tây Nguyên: đã thực hiện ở 04 tỉnh số lượng 87 công trình khai thác, tổng lưu lượng đạt hơn 15.000 m3 /ngày; Khu vực Nam Bộ: đã thực hiện ở 10 tỉnh với số lượng 52 công trình khai thác, tổng lưu lượng đạt hơn 38.000 m3 /ngày.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan