Thứ 2, 24/01/2022 - 18:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý, tái chế rác thải nhựa

Cử tri tỉnh Long An cho rằng rác thải nhựa, sản phẩm nhựa sử dụng một lần gây nguy hại lâu dài đến sức khỏe của người dân và gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị nghiên cứu ban hành các chủ trương, quy định nhằm tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa,… trong thời gian tới.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến của cử tri về việc còn tình trạng sử dụng bao bì, chai lọ nhựa trong sinh hoạt. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các Bộ, ngành và địa phương đã tham mưu trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản, chính sách về quản lý chất thải nhựa, trong đó có chính sách khuyến khích các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Một số hoạt động đã triển khai về quản lý chất thải nhựa cụ thể như sau:

Rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu, tăng cường tái chế, tái sử dụng, ngăn chặn tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020, trong đó đã bổ sung quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và sản phẩm thay thế bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; có lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa (Điều 73). Chính phủ cũng đã trình Quốc hội thông qua Luật Thuế bảo vệ môi trường, trong đó quy định túi ni lông khó phân hủy là một trong những đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường; túi ni lông thân thiện với môi trường, có khả năng phân hủy sinh học được miễn thuế.

Trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu, tăng cường tái chế, tái sử dụng, ngăn chặn tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, cũng như thúc đẩy sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Bộ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy đến năm 2020; phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; sửa đổi Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu theo hướng chỉ cho phép nhập các loại nhựa có giá trị tái chế cao (Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg đã loại bỏ 2 mã phế liệu nhựa). Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”.

Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, có thư gửi các cơ quan, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa; hình thành Liên minh chống rác thải nhựa, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam trong các doanh nghiệp. Thực tế, các địa phương đều có chuyển biến mạnh mẽ phương thức sản xuất và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy bằng các sản phẩm, bao bì thân thiện với môi trường trong hoạt động thường nhật của chính quyền và nhân dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc quản lý chất thải nhựa, túi ni lông là vấn đề cần phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ, thống nhất và có sự chung tay của nhiều cấp, nhiều ngành, của người dân, doanh nghiệp cùng toàn xã hội. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, đề xuất, tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp tổng thể, trong đó có các nhóm giải pháp chính như sau:

Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm mục tiêu sử dụng 100% túi ni lông thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi ni lông khó phân huỷ kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

 Triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa; xây dựng các văn bản hướng dẫn quy định về khuyến khích việc tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa; lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa.

 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy thành các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường; sản xuất các loại túi có khả năng tự phân hủy sinh học; khuyến khích tái sử dụng, sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường.

 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu/nộp thuế bảo vệ môi trường và chống gian lận thương mại để bảo hộ các sản phẩm đã được công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

 Đôn đốc các địa phương hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi ni lông khó phân huỷ kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt; tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết chống rác thải nhựa, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức phân phối sản phẩm, trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị; xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình điểm thực hiện hạn chế sử dụng túi khó phân hủy, chuyển từ việc sử dụng túi ni lông sang các loại túi giấy và bao gói khác; thúc đẩy thị trường tiêu thụ túi thân thiện với môi trường; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn, đặc biệt là nhóm sản xuất quy mô hộ gia đình.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan