Chủ nhật, 03/07/2022 - 07:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân về công tác quản lý nhà nước đối với chất thải rắn sinh hoạt

          Theo kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa ở các khu dân cư còn nhiều; việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn khó khăn, thiếu đồng bộ.

 

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội là lượng chất thải rắn sinh hoạt (thường được gọi là rác thải) phát sinh ngày càng nhiều, có xu hướng gia tăng.

Hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay phần lớn do Nhà nước chi trả kinh phí. Việc thu phí vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn sinh hoạt chỉ bù đắp một phần cho hoạt động thu gom, vận chuyển. Hiện nay, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực nội thành của các đô thị trung bình đạt khoảng 92%, tại khu vực ngoại thành của các đô thị trung bình đạt khoảng 66%. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn còn thấp, trung bình đạt khoảng 40-55% so với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các vùng nông thôn ven đô hoặc các thị trấn, thị tứ cao hơn tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các vùng sâu, vùng xa. Đến nay đã có khoảng 50% các xã trong toàn quốc thành lập tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

Tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 có đưa ra mục tiêu đến năm 2025 “90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường” và “80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường”.

Trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 theo hướng quản lý tổng hợp chất thải rắn là quản lý toàn bộ vòng đời chất thải (trong đó có chất thải rắn sinh hoạt) từ khi phát sinh đến khi xử lý cuối cùng, bao gồm: giảm thiểu, phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý cuối cùng nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, được phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý được lựa chọn; khuyến khích xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý chất thải rắn sinh hoạt kết hợp với thu hồi năng lượng, tiết kiệm đất đai và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương và đất nước.

Song song với giải pháp về mặt chính sách, với vai trò quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, trong đó có việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tham gia cùng các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thân thiện với môi trường; các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt kết hợp với thu hồi năng lượng; các mô hình xử lý chất thải; tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường; triển khai hoạt động cho vay ưu đãi, tài trợ đối với các dự án xử lý chất thải rắn trong khuôn khổ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; …


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan