Thứ 2, 03/10/2022 - 21:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

 Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị sửa đổi quy định về đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

 

Cụ thể, theo cử tri, tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định:

"Đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất đối với các trường hợp sau:

Không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất;

Quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp các bên không có giao kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng trong hợp đồng mà không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng".

     Theo quy định khoản 36 Điều 2 thì các dự án thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất sau 36 tháng không đưa đất vào sử dụng thì sẽ thu hồi đất. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đầu tư thì sau 24 tháng không triển khai thực hiện sẽ thu hồi dự án đầu tư. Như vậy việc xác định thời gian để thu hồi đất và thu hồi dự án đầu tư không đồng bộ với nhau. Cử tri đề nghị cần quy định thống nhất việc xác định thời gian chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư làm cơ sở thu hồi dự án đầu tư và thực hiện thu hồi đất.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai quy định xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 03 tháng 3 năm 2017). Đối với các trường hợp sử dụng đất mà có vi phạm tiến độ khác thì xử lý theo quy định tại Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 15b của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) và quy định của pháp luật về đầu tư liên quan đến thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan