Thứ 2, 03/10/2022 - 22:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy hoạch, xây dựng nhà máy sử dụng công nghệ cao để xử lý triệt để rác thải

   Cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị quy hoạch, xây dựng nhà máy sử dụng công nghệ cao để xử lý triệt để rác thải sinh hoạt đồng thời có cơ chế về cho thuê đất, về thuế, phí,.. để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng các nhà máy thu gom, tái chế rác thải, góp phần thực hiện xã hội hóa xử lý rác thải.

 

      Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định khoản 1 và khoản 2 tại Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải thuộc đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ về đất đai, thuế, phí... Do vậy, các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ thuộc đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho Chính phủ xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó sẽ đề xuất chi tiết chính sách về mức độ và phạm vi ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng để tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn, rác thải với công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư các dự án xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến, hiện đại; đơn giản hóa các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng và vận hành cơ sở xử lý chất thải.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung của quy hoạch sẽ bao gồm định hướng xác lập các vùng môi trường; thiết lập khu vực bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung; thiết lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường trong kỳ quy hoạch để làm căn cứ cho các địa phương lập quy hoạch tỉnh và triển khai thực hiện. Ngoài ra, khi thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch không gian biển quốc gia; quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có tác động lớn đến môi trường; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh; quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường đánh giá, thẩm định, cho ý kiến chi tiết đối với các nội dung liên quan đến nội dung quản lý chất thải trong các quy hoạch nêu trên, đảm bảo vấn đề về đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn, rác thải với công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam như cử tri nêu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan