Thứ 2, 03/10/2022 - 20:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường  

Cử tri tỉnh Hải Dương đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm thể hiện chủ trương không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế; có cơ chế khuyến khích các mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn, thân thiện với môi trường; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tạo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường sống; thực hiện việc phân loại rác thải ngay tại nguồn, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lông, sản phẩm dùng một lần… có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Theo đó, các quy định của Luật thể hiện rõ chủ trương không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế, Luật xác định rõ nguyên tắc trong bảo vệ môi trường: Hoạt động bảo vệ môi trường phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật; quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường, theo đó mức độ kiểm soát các dự án sẽ khác nhau phụ thuộc vào nguy cơ tác động đến môi trường. Bên cạnh đó, Luật có các quy định nhằm thúc đẩy phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên; phát triển dịch vụ môi trường, sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, mua sắm xanh. Các quy định và chính sách này thể hiện rõ mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Trước các tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, Luật quy định việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược nhằm chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.

Để bảo đảm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào cuộc sống, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trong đó việc tuyên truyền, phổ biến Luật được xác định là nội dung quan trọng trong kế hoạch triển khai thi hành Luật. Các cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ huy động nguồn lực thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân với các nội dung, hình thức phù hợp nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường sống; thực hiện việc phân loại rác thải ngay tại nguồn, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lông, sản phẩm dùng một lần… có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan