Chủ nhật, 03/07/2022 - 02:30
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải

Cử tri tỉnh Long An phản ánh hiện nay tình hình ô nhiễm môi trường ở nông thôn ngày càng nghiêm trọng hơn, ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi, việc thu gom, xử lý, phân loại rác thải chưa thực hiện đồng bộ, nước thải từ các công ty, xí nghiệp chưa qua xử lý, xả thải ra bên ngoài gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Do đó, đề nghị các Bộ, ngành chức năng có các giải pháp nhằm hướng dẫn người dân phân loại và xử lý rác thải đúng quy định.

 

 

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu (được ban hành căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014), Chính phủ đã quy định cụ thể về phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời giao: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của mỗi địa phương”. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã nêu rõ bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên; giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải để khai thác tối đa giá trị tài nguyên của chất thải; lần đầu tiên đã quy định nguyên tắc phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, cụ thể thành các loại: (1) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; (2) Chất thải thực phẩm; (3) Chất thải rắn sinh hoạt khác và giao: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt khác trên địa bàn; có chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân”, đồng thời, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định việc lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, đề ra nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, trong đó chú trọng công tác phân loại rác thải tại nguồn; áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến hiện đại, tận dụng các thành phần có ích trong chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sản xuất, hạn chế tối đa việc phát sinh chất thải thứ cấp cần xử lý.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 41/CT-TTg, tập trung triển khai các giải pháp hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải sau đây:

- Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải, trước mắt áp dụng thí điểm tại các thành phố lớn trực thuộc Trung ương và tại các đô thị đặc biệt, trên cơ sở đó hoàn thiện và trình ban hành áp dụng trên cả nước.

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn phù hợp với vùng miền, khu vực đô thị và nông thôn để triển khai thực hiện. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn theo hướng làm thí điểm tại các địa phương có các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khác nhau, trên cơ sở đó làm cơ sở nhân rộng cho các địa phương có điều kiện tương tự.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan