Thứ 3, 30/11/2021 - 12:49

Xử lý, tái chế rác thải nhựa

Cử tri cho rằng rác thải nhựa, sản phẩm nhựa sử dụng một lần gây nguy hại lâu dài đến sức khỏe của người dân và gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị nghiên cứu ban hành các chủ trương, quy định nhằm tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm ...

Giải pháp xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, có xe chuyên dụng để vận chuyển rác không để vương vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường

Đề nghị Nhà nước quy hoạch, nghiên cứu xây dựng các nhà máy sử dụng công nghệ cao để xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, có xe chuyên dụng vận chuyển rác không để vương vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường.