Thứ 2, 03/10/2022 - 22:49

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về đo đạc bản đồ địa chính

  Đối với địa bàn có diện tích rộng như tỉnh Lâm Đồng, cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc mã số hóa đo đạc bản đồ địa chính, hỗ trợ bằng vốn đầu tư công trung hạn của Bộ và địa phương tự cân đối vốn 50-50 ...

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững

Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc băn khoăn công tác quản lý tài nguyên, môi trường còn nhiều hạn chế; tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp (nhất là các vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, ma túy... cần có chế tài xử lý nghiêm minh ...