Thứ 2, 15/08/2022 - 11:07
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị về vấn đề khai thác khoáng sản titan tại địa phương

Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị xem xét, giải quyết vấn đề cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản titan tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

 

Cử tri phản ánh, thể theo nguyện vọng và ý kiến của cử tri, nhân dân và doanh nghiệp, sau khi xem xét tình hình thực tế ở địa phương, ngày 26/2/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có văn bản số 13/CV- ĐĐBQH kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản Ti tan tại địa bàn xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, nhưng đến nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chưa nhận được thông tin giải quyết. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và doanh nghiệp tại văn bản nêu trên nhằm tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp ổn định sản xuất, người dân lao động ở địa phương có việc làm, thu nhập, nhất là trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng to lớn của dịch Covid-19 hiện nay.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Ngày 11/3/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1555/VPCP-CN về đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tại Văn bản số 13/CV-ĐBQH ngày 26/02/2021 về việc xem xét, giải quyết cấp phép thăm dò, khai thác quặng sa khoáng titan tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5121/BTNMT-ĐCKS ngày 01/4/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản titan sa khoáng tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày 10/5/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3063/VPCP-CN lấy ý kiến Bộ Công Thương về việc cấp phép thăm dò mỏ titan sa khoáng tại tỉnh Quảng Trị. Ngày 24/6/2021, Bộ Công Thương có ý kiến “Để bảo đảm nguyên liệu ổn định cho nhà máy chế biến hoạt động đạt công suất thiết kế thì việc thăm dò, khai thác mỏ titan tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là cần thiết”. Đồng thời kiến nghị “trường hợp cần thiết có thể xem xét cấp phép thăm dò, khai thác cho doanh nghiệp đã đầu tư dự án chế biến sâu titian để chủ động nguyên liệu cho dự án” và “Bộ Công Thương sẽ cập nhật tiến độ thăm dò, khai thác mỏ titan tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào quy hoạch khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5121/BTNMT-ĐCKS nêu trên”.

Ngày 28/7/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5134/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành như sau: “Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo về trữ lượng đã cấp phép, sản lượng đã khai thác, trữ lượng còn lại và nhu cầu bổ sung quặng titan trong giai đoạn tới.

Như vậy, trước hết, Bộ Công Thương phải hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và làm rõ nội dung tại điểm 2 Công văn số 5134/VPCP-CN nêu trên. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, cấp phép thăm dò quặng sa khoáng titan tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan