Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản triển khai các văn bản của Đảng

Cử tri tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thể chế hóa, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm trong khi tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu; công tác quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường còn hạn chế bất cập; việc triển khai một số công trình trọng điểm, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

 

Vì vậy cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ giải quyết những hạn chế, bất cập nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó, các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, làm cơ sở thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương.

Đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời để tiếp tục triển khai thi hành Luật Khoáng sản năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 12 Nghị định, 06 Quyết định và 62 Thông tư, Thông tư liên tịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản để chỉ đạo. Việc thể chế hoá bằng các quy định pháp luật là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và ngành công nghiệp khai khoáng phát triển theo hướng bền vững, chuyển từ phát triển bề rộng sang chiều sâu; công tác cấp phép hoạt động khoáng sản được chấn chỉnh ngày càng chặt chẽ. Hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân dần đi vào nề nếp, tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản; đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động; hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại địa phương; một số doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến để thu hồi tối đa khoáng sản trong quá trình khai thác, làm giàu và chế biến khoáng sản, giảm thất thoát tài nguyên; góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc thu được từ các Giấy phép khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước thuộc thẩm quyền cấp phép của Trung ương là khoảng 3.000 tỷ đồng, của địa phương gần 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện nhiều giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản, thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức hành chính và người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường; kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở chế biến, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, các cơ sở chế biến có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan