Thứ 6, 04/12/2020 - 12:31
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 02 ý kiến của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sớm sửa Luật Đất đai; ban hành văn bản quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi quy định trên theo hướng: không áp dụng việc lắp đặt trạm cân, ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến kiến nghị tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý thật nghiêm các hành vi chặt phá rừng và khai thác cát trái phép; đề nghị có ...