Thứ 3, 30/11/2021 - 13:10

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện việc cắm mốc khép góc ranh giới bãi tập kết

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, chỉ mới quy định các mức phạt đối với hành vi cắm mốc và không thực hiện cắm mốc các điểm khép góc tại khu ...

Chế tài đối với hành vi liên quan đến quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ, bãi sông

Điểm c, khoản 1, Điều 10, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông) quy định: “Phải lắp đặt bảng thông báo để công khai thông tin của bến bãi tập kết cát, sỏi với ...

Thu hồi, vận chuyển khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình cải tạo đất, san gạt

Cử tri kiến nghị tỉnh Lâm Đồng là tỉnh miền núi, địa hình đồi, dốc nên khi xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp phải san gạt để tạo mặt bằng, trong quá trình thực hiện phát sinh đất dôi dư và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá, ...

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3

UBND tỉnh Quảng Bình kiến nghị Chính phủ nên có phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3 được lập Kế hoạch bảo vệ môi môi trường (đặc biệt là tận thu đất san lấp hoặc tân thu đất do cải tạo đất).