Chủ nhật, 03/07/2022 - 02:35
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trách nhiệm của các cấp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị sớm có quy định, hướng dẫn rõ về mối quan hệ và trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì hiện nay hoạt động này xảy ra rất nhiều bất cập, thời gian giải quyết hồ sơ chậm gây bức xúc và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 

 

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong đó phải đảm bảo nguyên tắc: (i) Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch; (ii) Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo; (iii) Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Trong đó đã quy định cụ thể việc phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời gian cụ thể. Đồng thời quy định cụ thể thời gian thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp huyện khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin đến cử tri và đề nghị cử tri thực hiện vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật trong công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan