Chủ nhật, 03/07/2022 - 05:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hoá về đất cảng hàng không

Cử tri tỉnh Thanh Hoá kiến nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu sửa đổi các quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay của Chính phủ cho phù hợp với Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn. Trong đó, quy định cụ thể thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư các công trình thiết yếu nhằm phát triển hạ tầng hàng không để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Về chế độ sử dụng đất cảng hàng không, sân bay dân dụng được Chính phủ quy định chi tiết tại Điều 55 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ); trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 91a, 91b, 91c và 91d Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP).

Như vậy, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chỉ quy định về việc quản lý, sử dụng đất và trình tự, thủ tục đất đai trong khu vực đất cảng hàng không, sân bay dân dụng mà không quy định về các vấn đề liên quan đến thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư các công trình thiết yếu nhằm phát triển hạ tầng hàng không.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan