Thứ 2, 15/08/2022 - 10:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục cấp phép khai thác sử dụng nước mặt để phục vụ sản xuất đối với hệ thống công trình thuỷ lợi

Cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị bỏ thủ tục cấp phép khai thác sử dụng nước mặt phục vụ sản xuất đối với hệ thống công trình thủy lợi đã được đầu tư đưa vào khai thác sử dụng; chỉ thực hiện cấp phép đối với các công trình xây dựng mới hoặc xem xét điều chỉnh các thủ tục cấp phép theo hướng đơn giản, dễ áp dụng, phù hợp với năng lực của cán bộ giao quản lý khai thác công trình thủy lợi tại địa phương.

 

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước đã quy định cụ thể các nội dung, yêu cầu về thông tin, số liệu đối với từng loại đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt. Đồng thời, quy định việc lập đề án, báo cáo thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thì có thể tự lập đề án, báo cáo.

Trên thực tế, đã có nhiều đơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi có các cán bộ đáp ứng đủ các điều kiện năng lực lập Đề án, Báo cáo khai thác sử dụng nước theo quy định nêu trên (điển hình là hệ thống thủy lợi Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng). Bên cạnh đó, các nội dung yêu cầu trong đề án/báo cáo khai thác sử dụng nước được quy định chung cho tất cả công trình khai thác nước mặt (không quy định cụ thể cho từng quy mô công trình). Do vậy, đối với các công trình thủy lợi, tùy từng quy mô, phạm vi tác động ảnh hưởng, trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xem xét các yêu cầu cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế tại từng công trình (thực tế trong quá trình triển khai Bộ đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng Báo cáo/Đề án để phù hợp theo thực trạng tại từng công trình).

Hiện nay, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ chưa quy định cụ thể các yêu cầu chi tiết về nội dung các thành phần hồ sơ của đề án/báo cáo xin cấp phép cho từng loại hình và quy mô công trình. Đối với nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, nghiên cứu và sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định nêu trên trong năm 2022, trong đó sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hoá thành phần hồ sơ, yêu cầu trong nội dung đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước đối với các công trình thủy lợi đã vận hành đảm bảo dễ áp dụng, phù hợp với các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan