Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường hợp tác trong khu vực bảo đảm an ninh nguồn nước sông Mê Công

          Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham mưu Chính phủ tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực để chủ động hoạch định chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước sông Mê Kông nhằm đáp ứng ổn định yêu cầu sản xuất, sinh hoạt cho Nhân dân vùng hạ lưu thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về Hiệp định Mê Công và hợp tác với các nước trong khu vực để chủ động hoạch định chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước sông Mê Công

          Ngày 05 tháng 04 năm 1995 tại Thái Lan, bốn quốc gia ở hạ lưu gồm Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia đã ký kết Hiệp định Hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công (Hiệp định Mê Công) và cũng đã ký Nghị định thư đối với việc thành lập Uỷ hội sông Mê Công quốc tế ngày nay. Hiệp định Mê Công là hợp tác trong tất cả các lĩnh vực phát triển bền vững, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan của lưu vực sông Mê Công, bao gồm các lĩnh vực chính sau: tưới, thuỷ điện, giao thông thuỷ, kiểm soát lũ, thuỷ sản, thả bè, giải trí và du lịch để đạt được mức tối ưu việc sử dụng đa mục tiêu và cùng có lợi cho tất cả các quốc gia ven sông và giảm tới mức thấp nhất các ảnh hưởng có hại gây ra bởi các hiện tượng tự nhiên và các hoạt động của con người. Để cụ thể hoá các quy định của Hiệp định Mê Công tạo điều kiện thực hiện hiệu quả Hiệp định, Uỷ hội sông Mê Công quốc tế đã thông qua nhiều văn bản dưới Hiệp định sau: Thủ tục Trao đổi và Chia sẻ thông tin số liệu (PDIES); Thủ tục Giám sát sử dụng nước (PWUM); Thủ tục Duy trì dòng chảy trên dòng chính (PMFM); Thủ tục Chất lượng nước (PWQ). Các hướng dẫn kỹ thuật...

          Sau 23 năm thực hiện Hiệp định Mê Công, Uỷ hội đã hoàn thành một khối lượng lớn các văn bản (quy chế, thủ tục, sổ tay hướng dẫn, hướng dẫn kỹ thuật...) giúp giải thích và thực hiện hiệu quả các điều khoản quy định trong Hiệp định, và đã hoàn thành 90% yêu cầu xây dựng văn bản pháp lý để thực hiện Hiệp định. Đây là một thành quả nổi bật mà các đối tác, các tổ chức quốc tế đặc biệt là các tổ chức lưu vực sông khác trên thế giới đều đánh giá cao và học tập.

          Hiện nay, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đang trình Chính phủ dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng và Uỷ ban Liên hợp và Chiến lược phát triển thuỷ điện bền vững và dự kiến trình Hội đồng Uỷ hội thông qua tại phiên họp lần thứ 28 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2021.

          Có thể thấy trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo một cách sát sao các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, các thành viên của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam trong vấn đề hợp tác thực hiện có hiệu quả Hiệp định Mê Công. Việc thúc đẩy thực thi Hiệp định Mê Công và bộ Quy chế sử dụng nước đã hỗ trợ cho việc đảm bảo an ninh nguồn nước cho nước ta, cụ thể là Đồng bằng sông Cửu Long.

          Về thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và quy hoạch tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long:

          Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là Nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược với chủ trương phát triển "thuận thiên" để chủ động hoá giải các thách thức do biến đổi khí hậu và các hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước sông Mê Công, tận dụng tiềm năng, thế mạnh, tạo xung lực mạnh mẽ cho pahts triển đồng bằng sông Cửu Long, với tinh thần lấy tài nguyên nước làm yếu tố cốt lõi, là cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển vùng.

          Trong hơn 03 năm vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương trong việc ban hành mới, bổ sung, hoàn thiện một số cơ chế, chính sách cho riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những thay đổi, chuyển mình theo hướng thuận thiên, bền vững; sinh kế, đời sống của nhân dân được từng bước cải thiện.

          Sau khi Luật quy hoạch được ban hành, với các yêu cầu và nội dung mới, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long theo phương pháp tích hợp và các quy hoạch ngành, địa phương và quy hoạch tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, dự kiến sẽ trình trong năm 2022 để đảm bảo tiến độ tích hợp vào quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

          Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia, với quan điểm lấy tài nguyên nước là cốt lõi thì để bảo đảm an ninh nguồn nước đối với Đồng bằng sôgn Cửu Long trong bối cảnh các tác động kép, cần tiếp tục kiên trì hợp tác, đấu tranh bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, trên nhiều diễn đàn nhằm bảo đảm khai thác sử dụng công bằng hợp lý nguồn nước chung của 06 quốc gia trên lưu vực sông Mê CÔng và bảo đảm sử dụng nước ở bất kỳ một quốc gia nào cũng không được gây hại đáng kể cho các quốc gia khác.

          Một số giải pháp trong thời gian tới

          Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam sẽ chủ động kiến nghị, đề xuất, thiết lập các khuôn khổ hợp tác mới trong huy động hiệu quả sự hỗ trợ về đầu tư, công nghệ và tri thức của các đối tác phát triển; khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước, đặc biệt trong tiểu vùng sông Mê Công đảm bảo lợi ích của Việt Nam. Tổ cức đàm phán, thuyết phục, đấu tranh để các quốc gia có các hồ chứa thuỷ điện kể cả ở dòng chính và dòng nhánh, cùng hợp tác trong việc vận hành phát điện, xả nước xuống hạ du, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông ở mức phù hợp sẽ bảo đảm nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn, hạn chế suy giảm phù sa, nguồn lợi thuỷ sản cho đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, cũng cần tăng cường vai trò của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam trong quản lý tổng hợp lưu vực sông Cửu Long và đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức, các nhà khoa học và cộng đồng tham gia trong quá trình ra quyết định và theo dõi, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại đồng bằng sông Cửu Long.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan