Thứ 2, 15/08/2022 - 11:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi các quy định về quy hoạch tài nguyên nước

          Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị nghiên cứu, sửa đổi quy định về quy hoạch tài nguyên nước.

 

 

Cụ thể, cử tri đề nghị nghiên cứu trình sửa đổi các điều, khoản quy định về quy hoạch tài nguyên nước của Luật Tài nguyên nước cho phù hợp với Luật Quy hoạch hiện hành, vì: Tại khoản 1, Điều 15 Luật Tài nguyên nước quy định về quy hoạch tài nguyên nước gồm có quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thì quy hoạch tài nguyên nước thuộc quy hoạch ngành Quốc gia. Vì vậy, các quy định về quy hoạch của Luật Tài nguyên nước 2012 hiện không phù hợp với Luật Quy hoạch hiện hành.

          Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Ngày 20/11/2018 Quốc hội đã ban hành Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó đã sửa đổi Điều 15. Quy hoạch về tài nguyên nước của Luật Tài nguyên nước. Theo đó, quy hoạch về tài nguyên nước bao gồm: Quy hoạch tài nguyên nước là quy hoạch ngành quốc gia; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch vùng và được lập cho thời kỳ 10 năm, tầm nhìn là từ 20 năm đến 30 năm.

          Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự án Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước và xây dựng đề nghị Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để phục vụ việc rà soát, sửa đổi Luật Tài nguyên nước năm 2012. Theo đó, trong Luật Tài nguyên nước sửa đổi sẽ chỉnh sửa, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch tài nguyên nước để phù hợp với pháp luật quy hoạch hiện hành. Dự kiến Bộ sẽ trình Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trong năm 2023


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan