Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lĩnh vực tài nguyên nước triển khai các văn bản của Đảng

Cử tri tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thể chế hóa, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm trong khi tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu; công tác quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường còn hạn chế bất cập; việc triển khai một số công trình trọng điểm, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

 

Vì vậy cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ giải quyết những hạn chế, bất cập nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó, các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, làm cơ sở thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, trong những năm qua, thực hiện các quan điểm, định hướng của Đảng về công tác quản lý tài nguyên, hệ thống pháp luật về tài nguyên nước ngày càng được hoàn thiện. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành theo thẩm quyền 46 văn bản pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, trong đó, đã thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông; ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tài nguyên nước (gồm: quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, 13 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước).

          Hệ thống pháp luật về tài nguyên nước đã có các quy định chặt chẽ về bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, đối với các khu công nghiệp được quản lý tương đối chặt chẽ, hệ thống nước thải phải qua xử lý và kiểm tra trước khi xả vào nguồn nước. Tuy nhiên, việc quản lý tại một số cơ sở làng nghề, hộ sản xuất còn buông lỏng, ô nhiễm ở các làng nghề còn cao; nước thải sinh hoạt hầu hết đang xả trực tiếp mà chưa qua hệ thống thu gom, xử lý. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hầu hết các giếng khai thác nước ngầm không đủ quỹ đất theo quy định về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, chưa thực hiện các biện pháp bảo vệ theo quy định. Ngoài ra, công tác phối hợp kiểm tra, quản lý giữa các tỉnh có nguồn nước đi qua chưa chặt chẽ, dẫn đến hiệu lực thực thi quản lý nguồn nước tại các sông liên tỉnh còn thấp; ô nhiễm nguồn nước còn do vấn đề xâm nhập mặn, hạn hán kéo dài dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn vào sâu hơn, ảnh hưởng đến nhiễm mặn các dòng sông và việc cấp nước sinh hoạt, sản xuất của nhiều địa phương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan