Thứ 2, 15/08/2022 - 11:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiến nghị về lập hành lang bảo vệ nguồn nước

Theo kiến nghị của địa phương khi rà soát pháp luật tài nguyên nước và pháp luật thủy lợi tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP và Luật Thủy lợi, đề nghị quy định thống nhất vấn đề lập hành lang bảo vệ nguồn nước.

 

Theo nội dung kiến nghị, Điều 40, Luật thủy lợi năm 2017; Điều 8 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP, quy định nội dung trùng chéo, cụ thể: Luật Thủy lợi 2017 quy định: “Điều 40. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 1. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm công trình và vùng phụ cận. 3. Vùng phụ cận của hồ chứa nước bao gồm vùng phụ cận của đập và vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước được quy định như sau: b) Vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước có phạm vi được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ”. Theo Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 43/2015/NĐ-CP: “Điều 8. Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi 2. Đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi khác, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước là vùng tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập đến đường biên có cao trình bằng cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ”. Như vậy, đối với hồ chứa đa mục tiêu, các quy định của pháp luật hiện đang có sự chồng chéo, trùng lắp và chủ đập phải xây dựng 02 Phương án cắm mốc theo quy định của 02 Luật trình UBND tỉnh phê duyệt. Do đó, đề nghị Bộ xem xét, sửa đổi để tránh trùng lặp, bớt thủ tục cho chủ đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình như sau: Theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có dung tích từ 1.000.000 m3 trở lên thì phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa trên địa bàn do UBND cấp tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước quy định thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước có dung tích từ 1.000.000 m3 trở lên thì tùy từng loại đập, hồ chứa sẽ do cấp Trung ương hoặc cấp địa phương phê duyệt. Vì vậy, đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có dung tích từ 1.000.000 m3 trở lên mà phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, thì xem xét, quyết định ghép việc xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa và phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước cho phù hợp.Thông tư số 05/2018/TT-BTNMT quy định chi tiết Luật Thủy lợi đã giải quyết vấn đề cắm mốc và cắm chỉ giới hồ chứa.

Trên đây là nội dung đề nghị của địa phương và nội dung giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vấn đề lập hành lang bảo vệ nguồn nước quy định tại 02 ngành pháp luật: thủy lợi và tài nguyên nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan