Thứ 2, 15/08/2022 - 11:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị sửa đổi quy định về hồ sơ cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Theo đề nghị của địa phương qua kết quả rà soát pháp luật tài nguyên nước, đề nghị bổ sung về hồ sơ cấp lại Giấy phép tài nguyên nước tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.

 

 

Theo đó, cho rằng tại điểm b khoản 1 Điều 27 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định trường hợp cấp lại giấy phép: “Tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cẩu lại tố chức làm thay đổi chủ quản lý, vận hành công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép”. Tại Điều 39 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chuyển nhượng quyền khai thác Tại Điều 39 quy định chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước, theo đó tại điểm b khoản 5 Điều 39 có quy định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định và cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng”. Qua đó, cho thầy hai trường hợp quy định nêu trên có sự trùng lặp với nhau là đều cấp lại giấy phép, trong quy định cấp lại giấy có trường hợp cấp lại giấy phép do nhận…  Mặc khác, tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; tuy nhiên, chưa quy định biểu mẫu hồ sơ cấp lại giấy phép tài nguyên nước, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước. - Các vấn đề nêu trên trong thời gian qua đã gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính về tài nguyên nước; đồng thời, gáy khó khăn cho cơ quản quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng. Do đó, địa phương đề nghị Bộ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Theo đó,  bổ sung biểu mẫu hồ sơ cấp lại giấy phép tài nguyên nước, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước.

Về nội dung đề nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Thứ nhất, về Hồ sơ cấp lại giấy phép tài nguyên nước đã được quy định tại Điều 34 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, gồm đơn đề nghị cấp lại giấy phép và tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

Thứ hai, về Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép đã được quy định tại Mẫu 11, Phụ lục Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Thứ ba, đối với tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép, tùy trường hợp cụ thể (chuyển nhượng giấy phép; giấy phép bị mất, rách nát, hư hỏng; thay đổi chủ quản lý, vận hành công trình...), cần cung cấp các loại tài liệu phù hợp.

Trên đây là nội dung phản ánh của địa phương và nội dung trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến quy định về hồ sơ cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan