Thứ 2, 15/08/2022 - 11:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị bổ sung hành vi, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình khai thác, sử dụng nước chưa được cấp giấy phép tài nguyên nước

Theo kiến nghị của địa phương qua rà soát văn bản lĩnh vực tài nguyên nước tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP và Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, đề nghị bổ sung hành vi, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình khai thác, sử dụng nước mà chưa được cấp giấy phép tài nguyên nước.

 

Theo ý kiến của địa phương thì tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP; Khoản 4 đến Khoản 14 Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, nội dung quy định chưa rõ, cụ thể: Tại Khoản 3 Điều 44 Luật Tài nguyên nước: “3. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật này cấp giấy phép trước khi quyết định việc đầu tư”. Tại Khoản 1 Điều 32 NĐ số 201/2013/NĐ-CP quy định: “Trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, nước biển, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư”. Như vậy, các dự án phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và phải được cấp giấy phép tài nguyên nước trước khi quyết định việc đầu tư. Tuy nhiên, tại Khoản 4 đến Khoản 14 Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản chỉ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hoạt động khai thác, sử dụng nước không có giấy phép. Như vậy, đối với các công trình đang xây dựng thì chưa thực hiện hành vi “Khai thác, sử dụng tài nguyên nước …”. Do đó, không thể xử phạt đối với nội dung này theo quy định tại Nghị định 36/2020/NĐ-CP. Do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, bổ sung hành vi, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân đang xây dựng công trình khai thác, sử dụng nước (chưa hoàn thành) mà chưa được cấp giấy phép tài nguyên nước.

Về nội dung đề nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, rà soát đối với nội dung này trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Trên đây là nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung của địa phương và ý kiến trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến đề nghị bổ sung hành vi, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình khai thác, sử dụng nước mà chưa được cấp giấy phép tài nguyên nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan